Bloggen på hold

juni 9, 2011 § Lämna en kommentar

Vi arbetar med ett nytt bloggprojekt under Ung Liberal och har därför placerat denna blogg på hold.

Är du intresserad av Ung Liberal så kan du följa oss på ungliberal.se och om du önskar att bli medlem klickar du här.

Återigen underskattas ungdomars intelligens och mognad

mars 26, 2011 § Lämna en kommentar

Under veckan har det kommit väldigt intressant statistik om de nya yrkeslinjerna. DN har gjort en undersökning som visar att i storstadskommunerna så har antalet sökande till yrkeslinjer på gymnasiet minskat med i snitt nästan 10%. Detta var en en vändning och som väldigt få nog hade förutspått och inget som behandlades när debatten gick.

Diskussionen hade förenklat två sidor. De på ena sidan som ansåg att alla behöver inte en högskoleutbildning och det är viktigare att skoltrötta ungdomar läser en yrkeslinje där de slipper många teoretiska ämnen och i varje fall får en yrkesutbildning än att de inte ens tar sig igenom gymnasiet. Den andra sidan ansåg att det inte als var bra att ungdomar kunde gå igenom gymnasiet utan att få högskolebehörighet, man är inte mogen att ta ett sådant beslut när man är femton, så man ska inte erbjuda de någon smitväg förbi.

Ingen var det som ens tänkte tanken att ungdomar faktiskt skulle välja bort yrkeslinjerna just för att de inte innehöll de teoretiska ämnena utan istället skulle gå högskoleförberedande, trots att de i den gamla gymnasieskolan skulle valt en yrkeslinje. Något som troligen kommer leda till att Björklunds reform får totalt motsatt effekt än vad som var tanken. Färre kommer att välja att yrekeslinjer och fler kommer säkert att hoppa av gymnasiet, både för att elever som egentligen inte borde kommer att gå högskoleförberedande men också för att de som går yrkeslinjer inte har lika mycket på att vinna på att gå färdigt utbildningen, den ger ju ändå inte högskolebehörighet.

Fast det verkligt intressanta här är inte att Björklund återigen har gjort ett dåligt jobb som utbildningsminister, därom finns det nog få som fortfarande tvivlar. Det intressanta är att hela förslaget bevisligen har drivits igenom utan att man har lyssnat på ungdomar, utan att sätta sig in i deras situation och tanken har hela tiden varit att ”lura” eleverna att ta bra val trots att de är kortsiktiga och omogna. Det straffar sig alltid att underskatta ungdomars intelligens och mognad, tyvärr är det återigen de som får betala priset.

Syften och Ungdomsförbund

mars 17, 2011 § Lämna en kommentar

Idag när jag per slentrian läste igenom lite olika ungdomsförbunds stadgar slogs jag av en intressant sak. Nedan följer utdrag ur några olika ungdomsförbunds syften/mål/ändamål. Förvånansvärt svåra att hitta faktiskt, man kan ju tycka att det borde vara en ganska central del i en organisation.

Först ut är Muf:

Moderata Ungdomsförbundets strävan är att vinna unga människor för den samhällsåskådning som Moderata Samlingspartiet företräder, vilken är en syntes av liberala och konservativa idéer. Moderata Ungdomsförbundets uppgifter är därför att målmedvetet utveckla och bilda opinion för dessa idéer bland unga människor. Genom att bygga långsiktiga relationer skall vi vinna dem för våra värderingar och som trogna väljare åt Moderaterna.

SSU:

Förbundets ändamål är att samla Sveriges socialdemokratiska ungdomsorganisationer. SSU ska verka för en samhällsutveckling i demokratisk socialistisk riktning utifrån principerna i förbundets principprogram och handlingsprogram samt Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis program och allmänna grundsatser.

Förbundet ska bedriva upplysningsverksamhet bland ungdomar och ge medlemmarna kunskaper om socialdemokratins idéer och politiska strävan samt det verklighetsförändrande arbete som följer av ideologin. Förbundet ska arbeta för ungdomars intresse inom de sociala, ekonomiska och kulturella områdena.

Förbundet ska delta i det socialdemokratiska partiets och fackföreningsrörelsens agitations- och organisationsarbete. Detta är en naturlig följd av den intresse- och åsiktsgemenskap som skapar grunden för samverkan mellan förbundet, partiet och Landsorganisationen.

Förbundet ska samarbeta med socialdemokratins ungdomsorganisationer i andra länder för att skapa en samhällsordning, som på den demokratiska socialismens grund skänker frihet och likaberättigande för alla människor och nationer.

Luf har den korta och koncisa:

Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning till Folkpartiet liberalerna för liberala idéer

Låt oss avsluta med Ung vänster:

Ung Vänster organiserar ungdom som kämpar för enfeministisk och socialistisk samhällsutveckling. Ung Vänster har sina rötter i den socialistiskaarbetarrörelsen, som bygger på arbetarklassens organisering. Utifrån marxistiska ochfeministiska teorier verkar förbundet för ett kommunistiskt, det vill säga klasslöst, samhällefritt från förtryck. Den inre demokratin innebär att minoriteten följer majoritetens beslut ochatt lägre instans följer beslut fattade av högre instans. Den innebär också att majoritetenrespekterar minoriteten och att högre instans inte fattar beslut i frågor som enbart rör lägreinstans. Lägre instans har rätt att överklaga beslut som fattas av högre instans. Ung Vänstersamarbetar med och stödjer vänsterpartiet och Vänsterns Studentförbund i deras arbete försocialismen och kvinnofrigörelse, men fattar utifrån egna analyser självständiga beslut iorganisatoriska och politiska frågor.

Vad som är slående för dessa, och andra ungdomsförbund,  är att de kan sammanfattas med att de syftar till att organisera ungdomar som redan bekänner sig till given ideologi/partifärg och att deras främsta syfte sedan är att sprida idéerna och vinna opinion för dem.

Vi har många gånger raljerat om att andra politiska ungdomsförbund främst är kampanjorganisationer som helt har tappat greppet om vad det borde handla om, utvecklande av nya idéer och tankar samt fördjupande av förståelse för samhället hos medlemmar. Aldrig har vi anat att problematiken är så djuptgående att det inte handlar om att ha tappat fästet utan om att aldrig ha haft det, redan i stadgarnas första paragraf slår det fel.

Som en klar kontrast kan vi här jämföra med Ung Liberals syften:

Ung Liberals syfte är att ta fram en verklighetsbeskrivning som är väl grundad i vetenskap, evidens och empiri. I enlighet med Ung Liberals arbetsmetod (idéprocessen) ska Ung Liberal ta fram genomtänkta förslag som är väl underbyggda i verklighetsbeskrivningen.
Ung Liberal syftar även till att utveckla ungdomar med intresse för samhällsfrågor till goda tänkare, politiker och debattörer. Alla medlemmar ska erbjudas möjlighet att utvecklas intellektuellt, kunskapsmässigt och politiskt.

Ung Liberal syftar även till att styra den politiska debatten åt att bli mer metodisk och kunskapsbaserad. Ung Liberal vill även påverka opinionen, politiska beslut och inofficiella makthavare i en mer pragmatiskt liberal riktning

Helt fel SvD

december 28, 2010 § Lämna en kommentar

SvD inleder idag sin osignerade ledare RUT och ROT ger oss råd med varandra igen med orden

Teknokraterna må tjura men desto fler har skäl att glädjas över siffrorna om rut och rot(…)

och erkänner där med det som jag och många med mig argumenterat för tidigare. RUT-avdraget  är inte underbyggt i varken nationalekonomisk teori eller har några andra bra argument för att existera. Vad som är fel med RUT-avdraget skrev jag om tidigare här, men det hela kan sammanfattas i bemötandet av de tre främsta argumenten för avdraget.

RUT-avdraget gör svarta jobb vita.

Anledningen till att staten inte tycker om svartjobb är för att då får de inte in någon skatt. Det som har gjorts med RUT-avdraget är att staten helt i princip har befriat branschen från skatt. Avdraget motsvarar nämligen nästan precis skatten som en medelinkomsttagare behöver betala (sociala avgifter, moms och inkomstskatt inräknat). Klart att som attans att människor väljer att jobba vitt när hela nackdelen, skatten, är borta.

RUT-avdraget skapar nya jobb.

Att skattesänkningar skapar jobb motsätter jag mig inte. Det gäller dock alla skattesänkningar, och inte bara godtyckliga subventioner. Det finns inget som antyder att en skattesänkning som gynnar alla lika mycket skulle skapa förre jobb.

Genom att människor får vita jobb ges de tillgång till A-kassan, sjukförsäkringen och får en pensionsgrundande inkomst.

Enligt konjunkturinstitutet går  RUT-avdraget jämnt ut. Det är inte så svårt att föreställa sig. Folk som inte betalade skatt tidigare slipper betala skatt nu. Det skapas nya jobb, men skatten har även sänkts för många som jobbade tidigare. De har dock inte räknat med de ofantliga extrakostnaderna som i längden kommer orsakas av högre pensionsutbetalningar, fler som går på a-kassa eller sjukpenning. Och om det nu är så bra att människor omfattas av den här försäkringen, varför görs den inte tillgänglig för alla.

SvD lyfter även själva fram några av problemen som RUT-avdraget skapar längre ner i artikeln och konstaterar bland annat att:

Ur hårdkokt nationalekonomisk synvinkel väger sådana saker lätt jämfört med att rut och rot rubbar likformigheten i beskattningen, styr hushållens efterfrågan i en viss riktning och skapar avgränsningsproblem.

Att SvD på detta sätt bidrar till både föraktet mot vetenskap och så enfaldigt hyllar en av Alliansens reformer är inte bara sorgligt utan även ovärdigt för en tidning med en ledarredaktion som i så stor omfattning gör anspråk på att stå för seriositet, saklighet och ordning i de offentliga finanserna.

 

Ett konspiratoriskt inlägg…

december 26, 2010 § 2 kommentarer

Rick Falkvinge har fått vad som påstås vara utdrag från de diplomatrapporter Wikileaks publicerat. Rasmus Fleischer påstår att han gått igenom de dokument Wikileaks släppt och inte kunnat hitta de som skickats till Falkvinge. Mycket tyder därför på att det hela är en fälla och tyvärr verkar både Falkvinge och Engström ha gått i den, se länkar nedan. Om det är så att dokumenten är äkta så skulle det ha mycket stor inverkan på Svensk inrikespolitik.

http://rickfalkvinge.se/2010/12/25/det-kom-en-julklapp/

http://christianengstrom.wordpress.com/2010/12/23/foliehatten-av-for-sveriges-marionettregering/

God Jul

december 23, 2010 § 4 kommentarer

Tänkte så här inför julafton komma med en liten julhälsning. Något att fundera på över ledigheten och kanske prata om med vänner och familj när samtalsämnena tryter.

Sverige är enligt många världens mest demokratiska land. Vi var bland de första att introducera kvinnlig rösträtt, vi har en mycket stark yttrande- och tryckfrihet. Sverige är även ett av de få länder som kan skryta med att polisen faktiskt får folk att känna sig tryggare, inte oroligare, i deras närvaro. Korruptionen i samhället är nu efter att sossarna inte längre sitter kvar väldigt låg. Vi har en arme som inte får verka inom landets gränser och bara används som insatsförsvar i länder vars demokrati och befolkning behöver beskyddas.

Sverige är också landet som han er justitieminister som vill frångå alla rättsliga principer, ideal och idéer genom att peka människor som misstänks för vissa brott. En justitieminister som inte har någon juridisk utbildning eller erfarenhet av polisiärt arbete men som går ut starkt för att stärka polisens befogenheten att avlyssna människor.

Tidigare har vi i Sverige haft ett mycket strikt system där en domstol kunde ge polisen tillstånd att avlyssna personer när det fans starka bevis för att de begått grova brott. Vår kära justitieminister håller i dagarna på att utvidga den möjligheten till att täcka alla som kan tänkas begå ett brott. Och handen på hjärtat, finns det någon som inte har begått ett brott? ”Tekniken finns” använder många som argument för starkare övervakning. Tekniken finns helt klar – bland annat för att spionera via webbkameror i laptops och via mobiler på stand-by. Det finns idag mikrofoner och kameror över allt. Alla har dessa två med sig i sin mobil och i sin dator.

Övervakningen har gått från att vara kvalitativ där särskilt misstänkta personer kunnat övervakas under en begränsad tid i syfte att bevisa dem skyldiga idag. Idag har vi en kvantitativ övervakning där alla övervakas hela tid via FRA och datalagringsdirektivet. Utgångspunkten tycks vara att människor är skyldiga och ska ges möjligheten att bevisa motsatsen.

Integritet behövs. Inte för att det har ett egenvärde, inte för att det känns bra att förespråka det utan för att människor inte är så accepterande som vi tror. Integritet behövs för att människor är olika och för att människor inte alltid förstår och accepterar varandra. Integritet behövs för att staten ibland gör fel och för att lagar kan slå fel, för att ett parti som inte respekterar alla människors lika värde en dag kan komma att sitta i regeringen.

Integritet behövs för alla de gömda barnen i vårt samhälle som likt Anne Frank ligger i en källare och lyssnar på stöveltrampet utanför och undrar om de är vänner eller fiender. De som inte längre får gå till skolan efter som polisen idag har rätt att vänta utanför skolor och sjukhus för att följa efter barn eller vuxna hem för att kunna utvisa deras föräldrar.

Integritet handlar inte om att misstro någon, det handlar om att inse att människor gör fel ibland och att det är människor som sitter på makten i samhället.

Bensin

december 14, 2010 § 1 kommentar

Att dricka bensin är farligt. Det skadar kroppen på flera sätt. Av den anledningen är det väldigt få som idag dricker bensin.

Ponera att bensin även var medicinskt beroendeframkallande. Några få personer i Sverige skulle varje år då få i sig lite bensin och bli beroende. Det skulle självklart vara en oerhörd tragedi med tidigare friska män och kvinnor, mammor och pappor, som tvångsmässigt klunkade bensin för att sedan spy upp den. Dessa människor skulle inte kunna leva speciellt länge och skulle få ett mycket ovärdigt liv.

Hur ska ett sådant här problem lösas då? Att strypa tillgången till bensin är självklart ett sätt och jag kommer inte argumentera emot det här. Jag tror dock att det viktigaste skulle vara att se till att alla faktiskt visste vad som händer när man dricker bensin. Att erbjuda vård till alla dessa stackars människor skulle vara självklart. Det finns en massa olika läsningar faktiskt, både med och utan polis.

Vad tycker du är en bra lösning?