Syften och Ungdomsförbund

mars 17, 2011 § Lämna en kommentar

Idag när jag per slentrian läste igenom lite olika ungdomsförbunds stadgar slogs jag av en intressant sak. Nedan följer utdrag ur några olika ungdomsförbunds syften/mål/ändamål. Förvånansvärt svåra att hitta faktiskt, man kan ju tycka att det borde vara en ganska central del i en organisation.

Först ut är Muf:

Moderata Ungdomsförbundets strävan är att vinna unga människor för den samhällsåskådning som Moderata Samlingspartiet företräder, vilken är en syntes av liberala och konservativa idéer. Moderata Ungdomsförbundets uppgifter är därför att målmedvetet utveckla och bilda opinion för dessa idéer bland unga människor. Genom att bygga långsiktiga relationer skall vi vinna dem för våra värderingar och som trogna väljare åt Moderaterna.

SSU:

Förbundets ändamål är att samla Sveriges socialdemokratiska ungdomsorganisationer. SSU ska verka för en samhällsutveckling i demokratisk socialistisk riktning utifrån principerna i förbundets principprogram och handlingsprogram samt Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis program och allmänna grundsatser.

Förbundet ska bedriva upplysningsverksamhet bland ungdomar och ge medlemmarna kunskaper om socialdemokratins idéer och politiska strävan samt det verklighetsförändrande arbete som följer av ideologin. Förbundet ska arbeta för ungdomars intresse inom de sociala, ekonomiska och kulturella områdena.

Förbundet ska delta i det socialdemokratiska partiets och fackföreningsrörelsens agitations- och organisationsarbete. Detta är en naturlig följd av den intresse- och åsiktsgemenskap som skapar grunden för samverkan mellan förbundet, partiet och Landsorganisationen.

Förbundet ska samarbeta med socialdemokratins ungdomsorganisationer i andra länder för att skapa en samhällsordning, som på den demokratiska socialismens grund skänker frihet och likaberättigande för alla människor och nationer.

Luf har den korta och koncisa:

Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning till Folkpartiet liberalerna för liberala idéer

Låt oss avsluta med Ung vänster:

Ung Vänster organiserar ungdom som kämpar för enfeministisk och socialistisk samhällsutveckling. Ung Vänster har sina rötter i den socialistiskaarbetarrörelsen, som bygger på arbetarklassens organisering. Utifrån marxistiska ochfeministiska teorier verkar förbundet för ett kommunistiskt, det vill säga klasslöst, samhällefritt från förtryck. Den inre demokratin innebär att minoriteten följer majoritetens beslut ochatt lägre instans följer beslut fattade av högre instans. Den innebär också att majoritetenrespekterar minoriteten och att högre instans inte fattar beslut i frågor som enbart rör lägreinstans. Lägre instans har rätt att överklaga beslut som fattas av högre instans. Ung Vänstersamarbetar med och stödjer vänsterpartiet och Vänsterns Studentförbund i deras arbete försocialismen och kvinnofrigörelse, men fattar utifrån egna analyser självständiga beslut iorganisatoriska och politiska frågor.

Vad som är slående för dessa, och andra ungdomsförbund,  är att de kan sammanfattas med att de syftar till att organisera ungdomar som redan bekänner sig till given ideologi/partifärg och att deras främsta syfte sedan är att sprida idéerna och vinna opinion för dem.

Vi har många gånger raljerat om att andra politiska ungdomsförbund främst är kampanjorganisationer som helt har tappat greppet om vad det borde handla om, utvecklande av nya idéer och tankar samt fördjupande av förståelse för samhället hos medlemmar. Aldrig har vi anat att problematiken är så djuptgående att det inte handlar om att ha tappat fästet utan om att aldrig ha haft det, redan i stadgarnas första paragraf slår det fel.

Som en klar kontrast kan vi här jämföra med Ung Liberals syften:

Ung Liberals syfte är att ta fram en verklighetsbeskrivning som är väl grundad i vetenskap, evidens och empiri. I enlighet med Ung Liberals arbetsmetod (idéprocessen) ska Ung Liberal ta fram genomtänkta förslag som är väl underbyggda i verklighetsbeskrivningen.
Ung Liberal syftar även till att utveckla ungdomar med intresse för samhällsfrågor till goda tänkare, politiker och debattörer. Alla medlemmar ska erbjudas möjlighet att utvecklas intellektuellt, kunskapsmässigt och politiskt.

Ung Liberal syftar även till att styra den politiska debatten åt att bli mer metodisk och kunskapsbaserad. Ung Liberal vill även påverka opinionen, politiska beslut och inofficiella makthavare i en mer pragmatiskt liberal riktning

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Vad är detta?

Du läser för närvarande Syften och UngdomsförbundIsak&Gustav.

Meta

%d bloggare gillar detta: