Bloggen på hold

juni 9, 2011 § Lämna en kommentar

Vi arbetar med ett nytt bloggprojekt under Ung Liberal och har därför placerat denna blogg på hold.

Är du intresserad av Ung Liberal så kan du följa oss på ungliberal.se och om du önskar att bli medlem klickar du här.

Annonser

Återigen underskattas ungdomars intelligens och mognad

mars 26, 2011 § Lämna en kommentar

Under veckan har det kommit väldigt intressant statistik om de nya yrkeslinjerna. DN har gjort en undersökning som visar att i storstadskommunerna så har antalet sökande till yrkeslinjer på gymnasiet minskat med i snitt nästan 10%. Detta var en en vändning och som väldigt få nog hade förutspått och inget som behandlades när debatten gick.

Diskussionen hade förenklat två sidor. De på ena sidan som ansåg att alla behöver inte en högskoleutbildning och det är viktigare att skoltrötta ungdomar läser en yrkeslinje där de slipper många teoretiska ämnen och i varje fall får en yrkesutbildning än att de inte ens tar sig igenom gymnasiet. Den andra sidan ansåg att det inte als var bra att ungdomar kunde gå igenom gymnasiet utan att få högskolebehörighet, man är inte mogen att ta ett sådant beslut när man är femton, så man ska inte erbjuda de någon smitväg förbi.

Ingen var det som ens tänkte tanken att ungdomar faktiskt skulle välja bort yrkeslinjerna just för att de inte innehöll de teoretiska ämnena utan istället skulle gå högskoleförberedande, trots att de i den gamla gymnasieskolan skulle valt en yrkeslinje. Något som troligen kommer leda till att Björklunds reform får totalt motsatt effekt än vad som var tanken. Färre kommer att välja att yrekeslinjer och fler kommer säkert att hoppa av gymnasiet, både för att elever som egentligen inte borde kommer att gå högskoleförberedande men också för att de som går yrkeslinjer inte har lika mycket på att vinna på att gå färdigt utbildningen, den ger ju ändå inte högskolebehörighet.

Fast det verkligt intressanta här är inte att Björklund återigen har gjort ett dåligt jobb som utbildningsminister, därom finns det nog få som fortfarande tvivlar. Det intressanta är att hela förslaget bevisligen har drivits igenom utan att man har lyssnat på ungdomar, utan att sätta sig in i deras situation och tanken har hela tiden varit att ”lura” eleverna att ta bra val trots att de är kortsiktiga och omogna. Det straffar sig alltid att underskatta ungdomars intelligens och mognad, tyvärr är det återigen de som får betala priset.

Syften och Ungdomsförbund

mars 17, 2011 § Lämna en kommentar

Idag när jag per slentrian läste igenom lite olika ungdomsförbunds stadgar slogs jag av en intressant sak. Nedan följer utdrag ur några olika ungdomsförbunds syften/mål/ändamål. Förvånansvärt svåra att hitta faktiskt, man kan ju tycka att det borde vara en ganska central del i en organisation.

Först ut är Muf:

Moderata Ungdomsförbundets strävan är att vinna unga människor för den samhällsåskådning som Moderata Samlingspartiet företräder, vilken är en syntes av liberala och konservativa idéer. Moderata Ungdomsförbundets uppgifter är därför att målmedvetet utveckla och bilda opinion för dessa idéer bland unga människor. Genom att bygga långsiktiga relationer skall vi vinna dem för våra värderingar och som trogna väljare åt Moderaterna.

SSU:

Förbundets ändamål är att samla Sveriges socialdemokratiska ungdomsorganisationer. SSU ska verka för en samhällsutveckling i demokratisk socialistisk riktning utifrån principerna i förbundets principprogram och handlingsprogram samt Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis program och allmänna grundsatser.

Förbundet ska bedriva upplysningsverksamhet bland ungdomar och ge medlemmarna kunskaper om socialdemokratins idéer och politiska strävan samt det verklighetsförändrande arbete som följer av ideologin. Förbundet ska arbeta för ungdomars intresse inom de sociala, ekonomiska och kulturella områdena.

Förbundet ska delta i det socialdemokratiska partiets och fackföreningsrörelsens agitations- och organisationsarbete. Detta är en naturlig följd av den intresse- och åsiktsgemenskap som skapar grunden för samverkan mellan förbundet, partiet och Landsorganisationen.

Förbundet ska samarbeta med socialdemokratins ungdomsorganisationer i andra länder för att skapa en samhällsordning, som på den demokratiska socialismens grund skänker frihet och likaberättigande för alla människor och nationer.

Luf har den korta och koncisa:

Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning till Folkpartiet liberalerna för liberala idéer

Låt oss avsluta med Ung vänster:

Ung Vänster organiserar ungdom som kämpar för enfeministisk och socialistisk samhällsutveckling. Ung Vänster har sina rötter i den socialistiskaarbetarrörelsen, som bygger på arbetarklassens organisering. Utifrån marxistiska ochfeministiska teorier verkar förbundet för ett kommunistiskt, det vill säga klasslöst, samhällefritt från förtryck. Den inre demokratin innebär att minoriteten följer majoritetens beslut ochatt lägre instans följer beslut fattade av högre instans. Den innebär också att majoritetenrespekterar minoriteten och att högre instans inte fattar beslut i frågor som enbart rör lägreinstans. Lägre instans har rätt att överklaga beslut som fattas av högre instans. Ung Vänstersamarbetar med och stödjer vänsterpartiet och Vänsterns Studentförbund i deras arbete försocialismen och kvinnofrigörelse, men fattar utifrån egna analyser självständiga beslut iorganisatoriska och politiska frågor.

Vad som är slående för dessa, och andra ungdomsförbund,  är att de kan sammanfattas med att de syftar till att organisera ungdomar som redan bekänner sig till given ideologi/partifärg och att deras främsta syfte sedan är att sprida idéerna och vinna opinion för dem.

Vi har många gånger raljerat om att andra politiska ungdomsförbund främst är kampanjorganisationer som helt har tappat greppet om vad det borde handla om, utvecklande av nya idéer och tankar samt fördjupande av förståelse för samhället hos medlemmar. Aldrig har vi anat att problematiken är så djuptgående att det inte handlar om att ha tappat fästet utan om att aldrig ha haft det, redan i stadgarnas första paragraf slår det fel.

Som en klar kontrast kan vi här jämföra med Ung Liberals syften:

Ung Liberals syfte är att ta fram en verklighetsbeskrivning som är väl grundad i vetenskap, evidens och empiri. I enlighet med Ung Liberals arbetsmetod (idéprocessen) ska Ung Liberal ta fram genomtänkta förslag som är väl underbyggda i verklighetsbeskrivningen.
Ung Liberal syftar även till att utveckla ungdomar med intresse för samhällsfrågor till goda tänkare, politiker och debattörer. Alla medlemmar ska erbjudas möjlighet att utvecklas intellektuellt, kunskapsmässigt och politiskt.

Ung Liberal syftar även till att styra den politiska debatten åt att bli mer metodisk och kunskapsbaserad. Ung Liberal vill även påverka opinionen, politiska beslut och inofficiella makthavare i en mer pragmatiskt liberal riktning

God Jul

december 23, 2010 § 4 kommentarer

Tänkte så här inför julafton komma med en liten julhälsning. Något att fundera på över ledigheten och kanske prata om med vänner och familj när samtalsämnena tryter.

Sverige är enligt många världens mest demokratiska land. Vi var bland de första att introducera kvinnlig rösträtt, vi har en mycket stark yttrande- och tryckfrihet. Sverige är även ett av de få länder som kan skryta med att polisen faktiskt får folk att känna sig tryggare, inte oroligare, i deras närvaro. Korruptionen i samhället är nu efter att sossarna inte längre sitter kvar väldigt låg. Vi har en arme som inte får verka inom landets gränser och bara används som insatsförsvar i länder vars demokrati och befolkning behöver beskyddas.

Sverige är också landet som han er justitieminister som vill frångå alla rättsliga principer, ideal och idéer genom att peka människor som misstänks för vissa brott. En justitieminister som inte har någon juridisk utbildning eller erfarenhet av polisiärt arbete men som går ut starkt för att stärka polisens befogenheten att avlyssna människor.

Tidigare har vi i Sverige haft ett mycket strikt system där en domstol kunde ge polisen tillstånd att avlyssna personer när det fans starka bevis för att de begått grova brott. Vår kära justitieminister håller i dagarna på att utvidga den möjligheten till att täcka alla som kan tänkas begå ett brott. Och handen på hjärtat, finns det någon som inte har begått ett brott? ”Tekniken finns” använder många som argument för starkare övervakning. Tekniken finns helt klar – bland annat för att spionera via webbkameror i laptops och via mobiler på stand-by. Det finns idag mikrofoner och kameror över allt. Alla har dessa två med sig i sin mobil och i sin dator.

Övervakningen har gått från att vara kvalitativ där särskilt misstänkta personer kunnat övervakas under en begränsad tid i syfte att bevisa dem skyldiga idag. Idag har vi en kvantitativ övervakning där alla övervakas hela tid via FRA och datalagringsdirektivet. Utgångspunkten tycks vara att människor är skyldiga och ska ges möjligheten att bevisa motsatsen.

Integritet behövs. Inte för att det har ett egenvärde, inte för att det känns bra att förespråka det utan för att människor inte är så accepterande som vi tror. Integritet behövs för att människor är olika och för att människor inte alltid förstår och accepterar varandra. Integritet behövs för att staten ibland gör fel och för att lagar kan slå fel, för att ett parti som inte respekterar alla människors lika värde en dag kan komma att sitta i regeringen.

Integritet behövs för alla de gömda barnen i vårt samhälle som likt Anne Frank ligger i en källare och lyssnar på stöveltrampet utanför och undrar om de är vänner eller fiender. De som inte längre får gå till skolan efter som polisen idag har rätt att vänta utanför skolor och sjukhus för att följa efter barn eller vuxna hem för att kunna utvisa deras föräldrar.

Integritet handlar inte om att misstro någon, det handlar om att inse att människor gör fel ibland och att det är människor som sitter på makten i samhället.

Bensin

december 14, 2010 § 1 kommentar

Att dricka bensin är farligt. Det skadar kroppen på flera sätt. Av den anledningen är det väldigt få som idag dricker bensin.

Ponera att bensin även var medicinskt beroendeframkallande. Några få personer i Sverige skulle varje år då få i sig lite bensin och bli beroende. Det skulle självklart vara en oerhörd tragedi med tidigare friska män och kvinnor, mammor och pappor, som tvångsmässigt klunkade bensin för att sedan spy upp den. Dessa människor skulle inte kunna leva speciellt länge och skulle få ett mycket ovärdigt liv.

Hur ska ett sådant här problem lösas då? Att strypa tillgången till bensin är självklart ett sätt och jag kommer inte argumentera emot det här. Jag tror dock att det viktigaste skulle vara att se till att alla faktiskt visste vad som händer när man dricker bensin. Att erbjuda vård till alla dessa stackars människor skulle vara självklart. Det finns en massa olika läsningar faktiskt, både med och utan polis.

Vad tycker du är en bra lösning?

Okunskap och ondska

november 16, 2010 § 1 kommentar

Det finns inte goda och onda människor. KompisDet finns inte en gen som slår an hos vissa som gör dem till destruktiva hemska varelser som önskar alla andra det värsta medan andra föds med en genuppsättning som gör dem gulliga, givmilda och kärleksfulla. Alla människor är människor, punkt. Det finns ingen grundläggande skillnad mellan en vanlig Svensson, moder Teresa, en småkriminell droglangare, en politiker, en kvinnomisshandlare, en terrorist eller en afrikansk krigsherre som bygger upp sin armé på barnsoldater. Alla är vi människor och det som avgör våra handlingar är en kombination mellan våra drifter, våra omständigheter men framförallt på vilket sätt vi ser världen. Inte om vi är goda eller onda, gudaktiga eller ogudaktiga, snälla eller dumma, moraliska eller omoraliska.

Ta exempelvis Sverigedemokraterna. Vid en första anblick är det lätt att reagera känslomässigt och tro att de är just onda, eller åtminstone lite äckliga. Men låt oss gräva djupare. Om det vore som så att invandrarna faktiskt levde på våra bidrag och tog våra jobb. Att invandrarna på grund av deras underlägsna kultur stod för en klar majoritet av alla brott samt att de höll på att islamifiera hela Sverige. Då vore inte Sverigedemokraternas politik särskilt konstig. Problemet med Sverigedemokraterna är inte att de är onda eller omoraliska, problemet är att de har grovt felaktig världsbild.

Alla vi andra som gillar invandring lever med en världsbild där ökad invandring i princip är ett krav för Sveriges långsiktiga överlevnad, att det är invandrares socioekonomiska bakgrund som ligger till grunden för den något högre brottsstatistiken. Vi vet också att med en välfungerande och humanare integrations- och flyktingpolitik så kan man motverka många av de problem som kan uppstå. För oss ter sig Sverigedemokraterna som det värsta svensk politik någonsin producerat. Men skillnaden mellan oss och Sverigedemokrater är i princip enkom världsbilden. Varför är deras stöd så stort i lågutbildade samhällsgrupper månntro?

Det finns även en annan aspekt på mänskligt beteende som kan ge upphov till så kallad ondska. Människor utgår alltid från sig själv, sina egna drifter och sin egen situation när de handlar. Utan att falla in i en infekterad diskussion om egoism vs. altruism kan det i varje fall konstateras att människor tenderar att värdera sina egna känslor högre än andras. Trots att många människor har en mycket högre material standard än behövligt förekommer fortfarande till dags dato svält i en enormt stor utsträckning, det är något som man skulle kunna kalla ondska. Här är det lätt att ge upp hoppet och säga att mänskligheten är så pass dålig att vi aldrig kommer att få ett välfungerande samhälle när människor är sådana egoister. Det stämmer inte.

Först och främst är människan en social varelse, vi lever och agerar i princip alltid utifrån någon form av flock. Vi strävar alltid efter uppskattning och bekräftelse från andra människor och mår bra när andra människor mår bra. Roten till i princip allt ekonomiskt välstånd är samarbete. Världen är nämligen INTE ett nollsummespel, dvs både du och jag kan få det bättre samtidigt, vi behöver inte ta från varandra för att få mer. Med den här kunskapen märkers snart att det är fullt möjligt att konstruera ett samhälle där alla människor i jakten på att förbättra sin egen situation kommer att samarbeta och alla kan få det bättre. Det som då krävs är bara en välfungerande samhällsstruktur. Vill man förhindra brottslighet eller rasism är utbildning och möjligheter även för svagare grupper det centrala och man måste alltid akta sig för all form av utslagning, annars försätter man människor i en situation där att ta från andra ses som lösningen.

Nästan varje problem relaterat till människor kan spåras tillbaks till två faktorer. Hur uppfattar den här individen världen/situationen och hur ser omständigheterna runtomkring ut. Problemet ligger antingen i att personen har en felaktig bild av världen eller att omständigheterna runt omkring uppmuntrar till ett visst beteende. Men det är alltid i någon av de här två kategorierna problemet ligger, aldrig i att människan i sig skulle vara ond eller god, moralisk eller omoralisk. Och framförallt så är problemen i princip alltid lösliga, bara man förstår de på riktigt.

Ett individanpassat samhälle

november 2, 2010 § 1 kommentar

I inledningen till boken Origin of Wealth beskriver författaren Eric D. Beinhocker hur en tröja inte designas utan utvecklas (evolves).

Consider the shirt, the blouse, or any other kind of top you are wearing — where did its design come from? Well, you might reply, it’s obvious; a clothes designer designed it. But there is more to the story than just that. What really happened was more or less the following. A number of clothes designers took preexisting ideas of what a shirt should look like and used their rationality and creativity to create all sorts of variations of ”shirts” and sketched them out. Those clothes designers then looked at their various sketches and selected a subset of the designs that they thought consumers would like, and made a limited number of samples. The designers then showed those samples to the management of a clothing company, which selected a subset of the designs that it thought consumers would like, and arranged for their manufacture. The clothing company then showed its wares to various retailers, which likewise selected a subset of the designs that they thought consumers would like. With orders in hand, the clothing company then scaled up its manufacturing and supplied the retailer with the shirts. You then walked into a store, browsed through a wide variety of shirts, and selected the one you liked and bought it. Differentiation of designs, selection according to some criterion of fitness, and amplification or scaling up of the successful designs to the next stage of the process — all of this happened both within the clothing company itself and within the overall fashion marketplace. Your shirt was not designed; it was evolved.

Det här utdraget är ett väldigt bra exempel på hur man kan beskriva utveckling och anpassning som en evolutionär process. Enbart med hjälp av ett tydligt urvalskriterium, huruvida du väljer att köpa tröjan, anpassar sig hela systemet efter hur ditt behov av en bra t-shirt bäst uppfylls.

Vi med många andra höjer ofta individanpassning till skyarna och förklarar gärna att exempelvis utbildningsväsendets misslyckande kommer från dess oförmåga att anpassa sig efter den enskilda individen. Få är däremot exemplen på en lyckad sådan och framförallt hur den uppnås. Ofta sätter man sin tillit till att lärarna ska bli bättre på att lyssna, eller att bara den rena vetskapen om att vi alla är unika små snöflingor ska få samhället att bättre anpassa sig. Så enkelt är det inte.

Vi vet själva från våra erfarenheter som ungdomsledare att det av flera anledningar är otroligt svårt att anpassa en verksamhet för de enskilda individerna. Utöver den uppenbara begränsningen för hur många olika verksamheter man kan bedriva parallellt så finns det ett ännu viktigare hinder: som ledare är det i princip omöjligt att känna till alla de olika individernas behov. Det skulle krävas en enorm insats i form av tid och engagemang för att förstå varje enskild individ i en grupp lika väl som de känner sig själva. Det är inte på något sätt effektivt att vi i egenskap av ledare ska stå för hela individanpassningen, detsamma gäller för en skola.

Felet man gör är att man utgår från hur en enskild institution ska kunna anpassa sig efter en individ, istället för att undersöka hur varje individ ska kunna hitta det just hon behöver. Istället för att gå på skolorna för att de inte individanpassar sig borde man se över urvalsfunktionen efter vilken de anpassar sig. Likt exemplet med tröjan kan utbildningsväsendet ge alla individer vad de behöver utan att någon på förhand behöver ta reda på exakt vad det är. Om eleverna ges större möjligheter att välja mellan ett större antal olika alternativ där de populära alternativen frodas och de impopulära försvinner kommer systemet automatiskt att anpassa sig efter de enskilda individernas behov.

Detta tillvägagångssätt kan tillämpas på alla områden där individanpassning är behövligt och är lösningen till hur man bättre anpassar sig efter alla de olika behov som finns i samhället.

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin AllmäntIsak&Gustav.