Återigen underskattas ungdomars intelligens och mognad

mars 26, 2011 § Lämna en kommentar

Under veckan har det kommit väldigt intressant statistik om de nya yrkeslinjerna. DN har gjort en undersökning som visar att i storstadskommunerna så har antalet sökande till yrkeslinjer på gymnasiet minskat med i snitt nästan 10%. Detta var en en vändning och som väldigt få nog hade förutspått och inget som behandlades när debatten gick.

Diskussionen hade förenklat två sidor. De på ena sidan som ansåg att alla behöver inte en högskoleutbildning och det är viktigare att skoltrötta ungdomar läser en yrkeslinje där de slipper många teoretiska ämnen och i varje fall får en yrkesutbildning än att de inte ens tar sig igenom gymnasiet. Den andra sidan ansåg att det inte als var bra att ungdomar kunde gå igenom gymnasiet utan att få högskolebehörighet, man är inte mogen att ta ett sådant beslut när man är femton, så man ska inte erbjuda de någon smitväg förbi.

Ingen var det som ens tänkte tanken att ungdomar faktiskt skulle välja bort yrkeslinjerna just för att de inte innehöll de teoretiska ämnena utan istället skulle gå högskoleförberedande, trots att de i den gamla gymnasieskolan skulle valt en yrkeslinje. Något som troligen kommer leda till att Björklunds reform får totalt motsatt effekt än vad som var tanken. Färre kommer att välja att yrekeslinjer och fler kommer säkert att hoppa av gymnasiet, både för att elever som egentligen inte borde kommer att gå högskoleförberedande men också för att de som går yrkeslinjer inte har lika mycket på att vinna på att gå färdigt utbildningen, den ger ju ändå inte högskolebehörighet.

Fast det verkligt intressanta här är inte att Björklund återigen har gjort ett dåligt jobb som utbildningsminister, därom finns det nog få som fortfarande tvivlar. Det intressanta är att hela förslaget bevisligen har drivits igenom utan att man har lyssnat på ungdomar, utan att sätta sig in i deras situation och tanken har hela tiden varit att ”lura” eleverna att ta bra val trots att de är kortsiktiga och omogna. Det straffar sig alltid att underskatta ungdomars intelligens och mognad, tyvärr är det återigen de som får betala priset.

Annonser

Helt fel SvD

december 28, 2010 § Lämna en kommentar

SvD inleder idag sin osignerade ledare RUT och ROT ger oss råd med varandra igen med orden

Teknokraterna må tjura men desto fler har skäl att glädjas över siffrorna om rut och rot(…)

och erkänner där med det som jag och många med mig argumenterat för tidigare. RUT-avdraget  är inte underbyggt i varken nationalekonomisk teori eller har några andra bra argument för att existera. Vad som är fel med RUT-avdraget skrev jag om tidigare här, men det hela kan sammanfattas i bemötandet av de tre främsta argumenten för avdraget.

RUT-avdraget gör svarta jobb vita.

Anledningen till att staten inte tycker om svartjobb är för att då får de inte in någon skatt. Det som har gjorts med RUT-avdraget är att staten helt i princip har befriat branschen från skatt. Avdraget motsvarar nämligen nästan precis skatten som en medelinkomsttagare behöver betala (sociala avgifter, moms och inkomstskatt inräknat). Klart att som attans att människor väljer att jobba vitt när hela nackdelen, skatten, är borta.

RUT-avdraget skapar nya jobb.

Att skattesänkningar skapar jobb motsätter jag mig inte. Det gäller dock alla skattesänkningar, och inte bara godtyckliga subventioner. Det finns inget som antyder att en skattesänkning som gynnar alla lika mycket skulle skapa förre jobb.

Genom att människor får vita jobb ges de tillgång till A-kassan, sjukförsäkringen och får en pensionsgrundande inkomst.

Enligt konjunkturinstitutet går  RUT-avdraget jämnt ut. Det är inte så svårt att föreställa sig. Folk som inte betalade skatt tidigare slipper betala skatt nu. Det skapas nya jobb, men skatten har även sänkts för många som jobbade tidigare. De har dock inte räknat med de ofantliga extrakostnaderna som i längden kommer orsakas av högre pensionsutbetalningar, fler som går på a-kassa eller sjukpenning. Och om det nu är så bra att människor omfattas av den här försäkringen, varför görs den inte tillgänglig för alla.

SvD lyfter även själva fram några av problemen som RUT-avdraget skapar längre ner i artikeln och konstaterar bland annat att:

Ur hårdkokt nationalekonomisk synvinkel väger sådana saker lätt jämfört med att rut och rot rubbar likformigheten i beskattningen, styr hushållens efterfrågan i en viss riktning och skapar avgränsningsproblem.

Att SvD på detta sätt bidrar till både föraktet mot vetenskap och så enfaldigt hyllar en av Alliansens reformer är inte bara sorgligt utan även ovärdigt för en tidning med en ledarredaktion som i så stor omfattning gör anspråk på att stå för seriositet, saklighet och ordning i de offentliga finanserna.

 

Ett konspiratoriskt inlägg…

december 26, 2010 § 2 kommentarer

Rick Falkvinge har fått vad som påstås vara utdrag från de diplomatrapporter Wikileaks publicerat. Rasmus Fleischer påstår att han gått igenom de dokument Wikileaks släppt och inte kunnat hitta de som skickats till Falkvinge. Mycket tyder därför på att det hela är en fälla och tyvärr verkar både Falkvinge och Engström ha gått i den, se länkar nedan. Om det är så att dokumenten är äkta så skulle det ha mycket stor inverkan på Svensk inrikespolitik.

http://rickfalkvinge.se/2010/12/25/det-kom-en-julklapp/

http://christianengstrom.wordpress.com/2010/12/23/foliehatten-av-for-sveriges-marionettregering/

Ett utdrag ut Liberaldemokraternas skoldebatt

december 7, 2010 § 1 kommentar

Postar här ett av våra inlägg i Liberaldemokraternas debatt om hur skolan bör utformas. Inlägget är lätt modererat för att göra det förståeligt i den här kontexten.

Skolans viktigaste uppgift är att lära elever att lära sig. Det är ingen människa som kommer ihåg detaljerna från sin tid i skolan, där emot lär sig många att hitta och ta till sig information, se samband och förstå nya saker. Att diskutera och förstå nya saker är inte ämnesspecifikt, utan är en i mångt och mycket en egen kunskap. Det är vanligt att en elev som är bra på ett ämne även är bra på många andra. Skolan måste även bygga på den inneboende nyfikenheten inför nya saker som jag tror att alla här kan identifiera sig med samt fokusera på att lära elever att lära sig metoder och att se mönster. Vilja att lära sig kommer inifrån och är inget som man kan tvinga på någon.

Skolan handlar i grunden om att låta elever upptäcka och lära sig nya saker och inspireras där igenom. Engagemang och inspiration är inte något som vi har konstant och bara fördelar utan något som skapas genom just engagemang och inspiration. En skola där eleverna i mycket större grad själva för välja vad de ska lära sig skulle därför både öka elevers engagemang och inspiration och öka deras förmåga ta till sig och lära sig nya saker. Inspirerade människor lär sig av sig själva.

Betyg och kunskapskrav skulle kunna ersättas av intagningsprov på högre utbildningar. På så sätt skulle elever ha incitament för att lära sig, men all undervisning som inte genererade förståelse och kunskap skulle helt försvinna. På så sätt skulle vi även skapa den skola som många pratat om där kunskap, och inte ålder stod för indelningen.

Skolan ska vara en arena där elever helt utan tvång förutsättningsläst kan utvecklas i det som de själva brinner för just då. På kort sikt skulle sakkunskap bli lidande, men i längden lär sig inspirerade människor mer då det alltid är lite nyfiknare, lite modigare och lär sig lite mer. Dessutom ledar engagemang inom ett område nästan alltid till att ny kunskap behöver inhämtas. Engagemang i datorer kommer leder till stora behov av kunskap i engelska, en hel generation av unga killar har lärt sig engelska på de sättet. Svenska och språk kommer att få en naturlig plats då saker alltid kommer behöva dokumenteras och kommuniceras. Matematik kommer in överallt, oberoende om din passion i livet är att sälja glass, bygga ett ashögt torn eller lösa hemlösheten i samhället. Det finns en anledning till att kärnämnen kallas kärnämnen. De är kärnan i allt vi gör, och vi behöver inte oroa oss för att elever inte kommer att komma i kontakt med dem.

Idag ses varje skola som en egen enhet där allting sköts internt. Internet används nästan inte alls. Andra kommunikationskanaler, så som film, används nästan inte alls. Idag lär sig många engelska genom att kolla på web-TV, läsa böcker eller spela spel och umgås med människor på internet. Fler datorprogram som de Per pratade om, centrala databaser med dokumentärfilmer, inspelade föreläsningar med personer som verkligen vet vad de pratar om. Vi borde lägga mycket större fokus på att bygga riktigt bra verktyg för lärande som alla finns tillgängliga för alla i både i och utanför skolan. Idag så tar varje lärare fram egna filmer, egna övningar etc. mycket sådant borde kunna tas fram centralt och ligga ute direkt för elever, medborgare och lärare.

All vår kunskap i matematik under hela grundskolan inhämtade vi tillsammans från mattedatorspelet Cheffrens Pyramid. Nästan alla engelska har vi fått från web-TV och böcker, svenska har kommit från att vi alltid har diskuterat skriftligt som muntligt med varandra och folk runt om kring oss. Samhällskunskapen och historian har kommit från viljan att lära sig nya saker, inte från skolan.

Ett mycket bra exempel på hur barn lär sig när de är inspirerade är Harry Potter. Mängder av barn slängde sig gladeligen över de långa böckerna så fort de släpptes och läste dem pärm till pärm, gärna flera gånger långt innan de börjat läsa riktiga böcker i skolan. För många blev Harry Potter den första bok de läste på både svenska och engelska.

Idag får barn och unga bara en bråkdel av sin undervisning från skolan. Vi tror att skolan kan göra något bättre av de ca 15 000 timmarna den tar beslag på under en elevs uppväxt. Men då måste skolan vara till för eleven, inte tvärt om,

Sluta tycka synd om människor som har det bra

november 22, 2010 § Lämna en kommentar

Jag älskar när socialister pratar om samhällets svaga. Inte bara för att det är en fråga som engagerar mig, utan också för att vi allt som oftast missförstår varandra totalt. En bit in i diskussionen brukar det nämligen uppdagas att de personer som min motpart åsyftar med detta tämligen förminskande begrepp oftast är ensamstående mammor i förorten eller liknande. De som sliter varje dag för att handla mat, hämta sina barn och städa sitt hem.

Och här trodde jag att vi pratade om dem som inte hade råd med mat, förlorat vårdnaden om sina barn p.g.a. missbrukarproblem eller lever utan bostad. Eller varför inte psyksjuka, ofrivilligt prostituerade, kriminella och illegala invandrare.

Socialismen är nämligen död. Det som skiljer socialister från borgare är att borgare lite oftare företräder övre delen av samhällets medelklass medan socialisterna hämtar lite fler väljare från medelklassens undre del. Inget bra betyg till de hängivna vänsteraktivisterna helt enkelt. De vågar inte lyfta frågan om de som behöver hjälp utan pratar hellre om 2,5% löneökningar. Klasskamp på riktigt helt enkelt.

Strävan efter perfektion

november 11, 2010 § 2 kommentarer

Ett ständigt återkommande problem när människorI'll eat your soul försöker uppnå något är att de definierar ett mål och inte en riktning. Allt för ofta stirrar sig människor blint på att försöka uppnå målet och bedömer alla beslut efter hur bra de fungerar för att uppnå det. De värderar därmed inte saker som gör situationen bättre utan att ta den närmare perfektion.

Det tydligast exemplet är olika former av nolltolerans. I Sverige slår sig ministrarna för bröstet för våran nolltolerans mot narkotika. Istället för att lägga resurser på att hjälpa folk med missbruksproblem och sakligt informera om drogers effekter har nolltoleransen inneburit en totalt onyanserade kampanjer mot droger så som Knark är bajs. Samtidigt har människor med missbruksproblem jagas av polis och låsts in snarare än erbjuds behandling för något som är ett medicinskt och inte juridiskt problem.

Ett annat exempel är frågan om sprutbytesprogram. Personer, ofta KD-kärringar, med en fix uppfattning om hur människor ska leva sina liv och som inte accepterar imperfektioner i samhället är självklart emot dessa eftersom man då accepterar att det faktiskt finns och i framtiden kommer att finnas människor med missbruksproblem. De som däremot har övergett den trångsynta tanken på ett perfekt samhälle ser istället enskilda individers behov och att sprutbyte skulle kunna bespara många människor mycket lidande.

En vettig politiker erkänner att missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet troligtvis alltid kommer att finnas. Istället bör politiker utifrån rådande situation skapa möjligheter för människor som har det svårt att få det bättre och förhindra att fler individer hamnar i samma problem.

Av den anledningen innehåller Ung Liberals verksamhetsbeskrivning stycket:

Vi tar avstånd från idén om en utopi. Människan kommer alltid att förändra det samhälle hon lever i och något så statiskt så som en utopi kommer aldrig att kunna uppstå. Vår politik bygger på kunskapen om att perfektion aldrig kan uppnås och inte är värd att sträva efter. Istället syftar vår politik till att i möjligaste mån påverka samhället i en så positiv riktning som möjligt.

Politik handlar inte om att vilja, det handlar om att göre det bästa av situationen. Världen kommer aldrig att bli perfekt, men den kan alltid bli bättre.

En milstolpe för Maria Larsson och nolltoleransen

november 7, 2010 § 3 kommentarer

Bricks of cocaineDN skriver idag om en milstolpe för nolltoleransen mot narkotika. Antalet dödade i Mexicos knarkkrig i år har nu överstigit måttligt smickrande 10 000 människor. Det är en sjysst ökning från fjolårets ca 7 700 omkomna. Hur många som skadats, vilket oftast är fler än som dödats, är omöjligt att säga. Ännu fler har fått sina familjer sönderslitna och många har behövt bevittna hur människor skjutit ihjäl andra människor.

Enligt en rapport från CRS 2007 uppskattas dessutom försäljningen av illegala droger i enbart USA vara mellan 13 och 48 miljarder dollar årligen. Pengar som inte lär användas till snälla saker.

Det är oftast inte tungt kriminella som åker dit när nolltolerans tillämpas, utan allt för ofta ung pojkar som plockats upp av kriminella gäng och lurats in i beroende av droger. Som exempel kan ges att det 2006 arresterades ca 79 000 människor i Mexico för narkotikarelaterade brott. Av dessa kategoriseras 78 831 som low level drug dealers.

Dessa siffror är en direkt konsekvens av den trångsynta nolltoleranspolitiken som tror att våld och straff löser problem.

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin PolitikIsak&Gustav.