Medborgarlön och plattskatt

oktober 18, 2010 § 6 kommentarer

En av de intressantaste frågorna Liberaldemokraterna driver är medborgarlön med plattskatt. Det är en fråga vi själva förespråkat länge och nu har fått möjlighet att utveckla den inom L.

Medborgarlön innebär att alla medborgare över 18 år erhåller en lika stor summa pengar av staten varje månad. Pengen betalas ut till alla oberoende inkomst eller hälsotillstånd. Medborgarlönen ersätter även alla former av utbetalningar från staten i syfte att hjälpa människor som står utan inkomst. Efter som medborgarlönen inte är villkorad krävs ingen handläggning, utan en dator kan själv sköta jobbet. Försäkringskassan skulle kunna lägga ner direkt vilket skulle bespara staten 7,4 miljarder kronor i administrativa kostnader varje år. Medborgarlön åtgärdar även  problemet med att villkorad ersättning så som socialbidrag skapar incitament för människor att jobba svart eller inte arbeta då taxerad inkomst idag innebär lägre bidrag.

Plattskatt innebär att alla människors inkomster skulle beskattas med samma procentsats. Tack vare medborgarlönen skulle progressiviteten i skatteskalan bevaras utan att likadant arbete skulle beskattas olika baserat på vem som utför det.

En lyckad bostadspolitik som såg till att bostäder byggs skulle tillsammans med medborgarlön innebära ett otroligt lyft för alla ungdomar. De skulle direkt vid 18 års ålder få möjlighet att själva skapa sitt eget liv och sin egen lycka. Det skulle innebära att ungdomar mycket snabbare skulle få lära sig att ta ansvar för sig själva och som självständiga individer. Vi skulle därmed röra oss bort från dagens system där många måste förlita sig på sina föräldrars möjligheter att förse dem med mat och husrum.

Ytterligare en fördel är att ekonomiskt stöd till de som studerar skulle finnas kvar samtidigt som incitamentet för att börja studera endast för att få studiestöd skulle försvinna helt. Det skulle spara ytterligare miljarder i utgifter till högskolor och universitet som skulle slippa många omotiverade elever som inte intresserar sig för sitt ämne.

Medborgarlön tillsammans med plattskatt skulle både spara pengar i form av nedlagda myndigheter, skapa bättre incitament för arbete och ge ungdomar en bättre start på sitt vuxna liv. En jäkligt bra reform helt enkelt.

Annonser

Om arbetsmarknadsregleringar

oktober 13, 2010 § Lämna en kommentar

Exakt var vi står i frågan om arbetsmarknadsregleringar är vi osäkra på, ämnet är väldigt komplext och det finns otroligt många olika infallsvinklar i ämnet. Men en sak vet vi, de regleringar som finns idag uppfyller med all säkerhet inte sina mål på ett effektivt sätt, alldeles oavsett vad man avser att uppnå.

Utan att gå in på alla aspekter kan vi nämna en som ligger oss nära: ungdomars arbetssituation. Utöver en hög ungdomsarbetslöshet finns ytterligare ett problem. Det finns många även i vår ålder som faktiskt jobbar, men i princip ingen arbetar på ett vanligt heltidsjobb. Man jobbar på olika sorters bemanningsfirmor, visstidsanställningar, vikariat eller andra sorters inhopp. Ofta vet man inte på förhand när man får jobba eller hur länge. De allra flesta har dessutom flera jobb parallellt som tillsammans blir en helhet de kan försörja sig på.

I sig ser vi inga som helst problem med detta; ungdomar får jobb där de behövs, får testa på olika arbeten och företagen behöver inte anställa någon under en längre tid en vad de har behov av. Problemet ligger istället hos övriga delar av samhället.

Antingen så är man av åsikten att det behövs en arbetslagstiftning som skyddar arbetarna och ser till att de får den trygghet de behöver. I sådana fall så ligger problemet helt uppenbarligen att ungdomar i de flesta fall inte täcks av denna, eller bara vissa delar.

Eller så är man av åsikten att en stark arbetslagstiftning är skadlig för ekonomin och arbetsmarknaden mår bäst av att slippa all sådan farsot. I sådana fall så kan man ju glädjas åt att marknaden har hittat en väg runt denna, men man stöter dock på ett annat problem. Samhället i stort är anpassat för att man ska ha en så kallad säker anställning. Med den sortens arbeten som många ungdomar har lider man många begränsningar: man kan inte hyra lägenhet eftersom man måste uppvisa en viss säker inkomst och man kan heller inte ta lån av samma anledning. Personer utan fast anställning kan inte heller få sjukpenning eller A-kassa. Det pågår alltså en strukturell diskriminering, både privat och offentligt, av personer som inte rättar sig efter normen.

En modern och liberal arbetsmarknadslagstiftning måste behandla alla anställningsformer som lika, oberoende om det är ett vanligt 9-till-5 arbete eller en cocktail av olika varianter.

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin ArbetsmarknadIsak&Gustav.