Återigen underskattas ungdomars intelligens och mognad

mars 26, 2011 § Lämna en kommentar

Under veckan har det kommit väldigt intressant statistik om de nya yrkeslinjerna. DN har gjort en undersökning som visar att i storstadskommunerna så har antalet sökande till yrkeslinjer på gymnasiet minskat med i snitt nästan 10%. Detta var en en vändning och som väldigt få nog hade förutspått och inget som behandlades när debatten gick.

Diskussionen hade förenklat två sidor. De på ena sidan som ansåg att alla behöver inte en högskoleutbildning och det är viktigare att skoltrötta ungdomar läser en yrkeslinje där de slipper många teoretiska ämnen och i varje fall får en yrkesutbildning än att de inte ens tar sig igenom gymnasiet. Den andra sidan ansåg att det inte als var bra att ungdomar kunde gå igenom gymnasiet utan att få högskolebehörighet, man är inte mogen att ta ett sådant beslut när man är femton, så man ska inte erbjuda de någon smitväg förbi.

Ingen var det som ens tänkte tanken att ungdomar faktiskt skulle välja bort yrkeslinjerna just för att de inte innehöll de teoretiska ämnena utan istället skulle gå högskoleförberedande, trots att de i den gamla gymnasieskolan skulle valt en yrkeslinje. Något som troligen kommer leda till att Björklunds reform får totalt motsatt effekt än vad som var tanken. Färre kommer att välja att yrekeslinjer och fler kommer säkert att hoppa av gymnasiet, både för att elever som egentligen inte borde kommer att gå högskoleförberedande men också för att de som går yrkeslinjer inte har lika mycket på att vinna på att gå färdigt utbildningen, den ger ju ändå inte högskolebehörighet.

Fast det verkligt intressanta här är inte att Björklund återigen har gjort ett dåligt jobb som utbildningsminister, därom finns det nog få som fortfarande tvivlar. Det intressanta är att hela förslaget bevisligen har drivits igenom utan att man har lyssnat på ungdomar, utan att sätta sig in i deras situation och tanken har hela tiden varit att ”lura” eleverna att ta bra val trots att de är kortsiktiga och omogna. Det straffar sig alltid att underskatta ungdomars intelligens och mognad, tyvärr är det återigen de som får betala priset.

Annonser

Ungdomar är människor.

oktober 11, 2010 § 3 kommentarer

Vi är av uppfattningen att människor beter sig nyttomaximerande. Givet den situation en människa befinner sig i och den förståelse hon har av världen kommer hon alltid att ta det beslut hon tror bäst tillfredsställer sina behov. Detta gäller allt från att köpa det billigaste mjölkpaketet till val av utbildning eller lägga sig när det är dags. Detta är en av hörnstenarna inom liberalismen och även om uppfattningen knappast delas av alla så har den slagit igenom på många områden. Valet av både mjölkpaket, högskoleutbildning och sömntider lämnas i tämligen stor utsträckning till individen i fråga och man litar där på att ett bra beslut tas.

När det kommer till barn och ungdomar däremot verkar en majoritet vara av åsikten att barn endast genom tvång kan tänkas agera för sitt eget bästa. Oavsett om det gäller utbildning, vilka kläder man behöver ha på sig för att inte frysa eller användandet av cykelhjälm.

Att barn och ungdomar inte alltid handlar i enighet med sitt eget bästa är faktiskt något som i viss mån stämmer, de flesta skulle hålla med om att barn ofta tar mer eller mindre dåliga beslut så som att springa med saxar, stoppa saker i munnen, äta godis innan maten eller spela dator i stället för att plugga eller vara med kompisar.Det är därmed en adekvat fråga att ställa sig frågan varför, att barn av naturen tar dåliga beslut ter sig tämligen orimligt.

Det finns en stor skillnad mellan en 45-åring och en 13-åring. 45-åringen har 45 års livserfarenhet medan 13-åringen bara har 13. För att kunna ta ett bra beslut krävs inte bara att man är intresserad av sitt eget bästa, utan att man även har förstå för konsekvenserna av ett givet val. Det är här varför barns val ofta ter sig dåliga.

Om någon inte har fått vara upp på kvällen och sedan fått ta konsekvenserna av det kommer personen inte att kunna göra ett väl avvägt val. Att komma till rätta med problemet är en helt och hållet pedagogisk fråga och vi borde behandla barn på det sätt som leder till att de på snabbast sätt vinner den erfarenhet som krävs för att kunna ta bra beslut, så är dock inte fallet.

Vi är båda aktiva som scoutledare och har där ifrån många erfarenheter i ämnet. Den första övernattningen vi hade med våra scouter bestämde vi att de själva skulle få bestämma när de skulle sova. Vi var väldigt tydliga med vad som skulle hända nästa dag gällande städning, hemfärd etc. Det blev katastrof. Nästan alla var uppe hela natten och var helt döda nästa morgon. Vi stod dock fast vid vad vi sagt tidigare och scouterna fick diska och städa. Nästa övernattning stod vi inför samma val. Vi bestämde då för att köra på samma linje. Vi klargjorde vilka krav vi ställde och lämnade åter beslutet åt scouterna. Den övernattningen och alla efterföljande har fungerat exemplariskt. Självfallet är scouterna ibland uppe länge och är trötta nästa dag, men då beror det väl avvägda val som de enkelt kan motiver för oss.

Erfarenheter och förståelse nås alltså bäst genom att få uppleva resultatet av sitt eget handlande. Detta bör självklart ske med stöd av vuxna som finns där för att stötta och dela med sig av sina erfarenheter. Att ta besluten åt människor och sedan försöka styra dem med hjälp av tvång och tydliga regler kommer att leda till att de fråntas möjligheterna till att tillägna sig mycket av den viktiga förståelsen av världen som de saknar.  Tvång och regler är en mycket kortsiktig lösning på problem och bör endast användas där konsekvenserna av ett dåligt val överstiger vad som kan ses som rimligt, t.ex. allvarliga skador eller djupa ekonomiska konsekvenser.

Istället för att bli bäst på att ta hand om sig och tillfredsställa sina behov genom bra beslut lär sig barn i rådande samhällsordning att det riktiga problemet är de vuxna. I sin strävan efter frihet blir barn istället bra på att ljuga, manipulera och smita.

Allt detta kan sammanfattas i:

Underskatta aldrig ett barns intelligens, men överskatta aldrig dess omdöme.

Omdöme kommer från erfarenheter och erfarenheter kommer från att få välja själv. Liberalism gäller inte bara vuxna, det gäller även barn. Det är lätt att missa att förståelse och kunskap är fundament i ett liberalt samhälle, och vikten av att uppväxten tillgodoser det behovet hos barn och ungdomar är lätt att missa och får aldrig glömmas bort.

Av Gustav, ( innan vi upptäckte att vi kunde ha två användare på samma blogg).

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin PedagogikIsak&Gustav.