Medborgarlön och plattskatt

oktober 18, 2010 § 6 kommentarer

En av de intressantaste frågorna Liberaldemokraterna driver är medborgarlön med plattskatt. Det är en fråga vi själva förespråkat länge och nu har fått möjlighet att utveckla den inom L.

Medborgarlön innebär att alla medborgare över 18 år erhåller en lika stor summa pengar av staten varje månad. Pengen betalas ut till alla oberoende inkomst eller hälsotillstånd. Medborgarlönen ersätter även alla former av utbetalningar från staten i syfte att hjälpa människor som står utan inkomst. Efter som medborgarlönen inte är villkorad krävs ingen handläggning, utan en dator kan själv sköta jobbet. Försäkringskassan skulle kunna lägga ner direkt vilket skulle bespara staten 7,4 miljarder kronor i administrativa kostnader varje år. Medborgarlön åtgärdar även  problemet med att villkorad ersättning så som socialbidrag skapar incitament för människor att jobba svart eller inte arbeta då taxerad inkomst idag innebär lägre bidrag.

Plattskatt innebär att alla människors inkomster skulle beskattas med samma procentsats. Tack vare medborgarlönen skulle progressiviteten i skatteskalan bevaras utan att likadant arbete skulle beskattas olika baserat på vem som utför det.

En lyckad bostadspolitik som såg till att bostäder byggs skulle tillsammans med medborgarlön innebära ett otroligt lyft för alla ungdomar. De skulle direkt vid 18 års ålder få möjlighet att själva skapa sitt eget liv och sin egen lycka. Det skulle innebära att ungdomar mycket snabbare skulle få lära sig att ta ansvar för sig själva och som självständiga individer. Vi skulle därmed röra oss bort från dagens system där många måste förlita sig på sina föräldrars möjligheter att förse dem med mat och husrum.

Ytterligare en fördel är att ekonomiskt stöd till de som studerar skulle finnas kvar samtidigt som incitamentet för att börja studera endast för att få studiestöd skulle försvinna helt. Det skulle spara ytterligare miljarder i utgifter till högskolor och universitet som skulle slippa många omotiverade elever som inte intresserar sig för sitt ämne.

Medborgarlön tillsammans med plattskatt skulle både spara pengar i form av nedlagda myndigheter, skapa bättre incitament för arbete och ge ungdomar en bättre start på sitt vuxna liv. En jäkligt bra reform helt enkelt.

Annonser

Bruttonationalprodukt

oktober 18, 2010 § 5 kommentarer

Tänkte tillåta oss att resonera lite kring begreppet bruttonationalprodukt (BNP). BNP definieras som summan av marknadsvärdet av alla varor och tjänster som produceras inom ett lands gränser under ett år.

Att BNP motsvarar marknadsvärdet på alla varor innebär självfallet att varor som inte har ett marknadsvärde, eller inte säljs till det, inte räknas in i BNP. Exempel på sådana varor är kärlek, matlagning, städning och mycket annan interaktion mellan människor.

Ponera att vi istället hade ett samhälle där allt köptes för pengar. Vi antar att det även fanns ett blixtsnabbt system för att enas om priser och genomföra transaktioner. Alla människor skulle producera nästan hela tiden, varje gång vi träffade en kompis skulle vi sälja och köpa varan umgänge för att inte tala om varje gång en pojkvän sov över hos sin flickvän. BNP:n skulle troligen fördubblas, minst.

BNP är alltså starkt beroende på vad som ett lands sociala norm och regleringar ser som varor för försäljning.

Ett liknande problem stöter vi på i fattigare länder med ett stort egenhushåll. Sådana länder kan ha en närmast obefintlig BNP per capita utan att invånarna för den delen svälter. Detta efter som deras mat inte är köpt, och maten som de producerar inte är såld, kläderna de bär har de sytt själva osv. Ett mer nära exempel är många städer i U.S.A. där människor i mycket större utsträckning köper matlagning, de äter ute eller beställer hem mat.

Så vad föreslår vi istället istället? Ingenting just nu, vi har inget bättre förslag. Då de sociala normerna förändras långsamt och inom ramen för mindre ekonomisk utveckling kommer förändring av BNP fortfarande säga något. Men var på din vakt. BNP är en sneaky bastard.

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin NationalekonomiIsak&Gustav.