Ung Liberal

Sammanfattning

Ung Liberal organiserar ungdomar som verkar för en pragmatiskt liberal samhällsutveckling. Utifrån en liberal världssyn är målet att all offentlig inblandning ska ge människor så bra förutsättningar som möjligt för att skapa sin egen lycka. Ung Liberal stödjer projektet Liberaldemokraterna men är en fristående organisation. Mer information om Ung Liberal finns på vår hemsida.

Ideologi

Ung Liberal är ett pragmatiskt liberalt ungdomsförbund. Det innebär att vi tror att ett samhälle måste bygga på respekt för vissa individuella fri- och rättigheter. Bland dem finns rätten till liv, frihet och skapandet av sin egna lycka. Som pragmatiska liberaler skiljer vi på friheter och möjligheter. En människa som enbart begränsas av sig själv är fri, men utan möjligheter har friheten inget värde.

Vår liberala ideologi kommer från att liberalismen ses som det bästa sättet att förbättra människors liv och situation. Människor vet bäst själva vad som gör dem glada, vad de vill göra och vad de vill uppnå. Kollektiva beslut riskerar alltid att brutalt förbise enskilda människors preferenser och mål. Ung Liberal utgår ifrån att Individer mår bra av att själva få välja sitt liv, sin materiella egendom, sitt arbete och sina partners. Människor är även de som själva vet bäst vad de vill ha.

Vi tar avstånd från idén om en utopi. Människan kommer alltid att förändra det samhälle hon lever i och något så statiskt så som en utopi kommer aldrig att kunna uppstå. Vår politik bygger på kunskapen om att perfektion aldrig kan uppnås och inte är värt att sträva efter. Istället syftar vår politik till att i möjligaste mån påverka samhället i en så positiv riktning som möjligt.

Syfte

Ung Liberal har två syften.

• Ung Liberal syftar till att utveckla ungdomar med intresse för samhällsfrågor till goda tänkare och debattörer. Alla medlemmar ska erbjudas möjlighet att utvecklas intellektuellt, kunskapsmässigt och politiskt.

• Ung Liberal syftar till att påverka opinionen i Sverige enligt vår ideologi, och den offentliga debatten i en mer kunskapsbaserad och saklig riktning.

Mål

Ung Liberal ska bli Sveriges mest inflytelserika tankesmedja.

Arbetsmetod

Det centrala i Ung Liberals arbete är verklighetsbeskrivning. Alla frågor närmas förutsättningslöst, oberoende tidigare erfarenheter av ämnet. Alla lösningar på samhällsproblem måste utgå ifrån en verklighetsbeskrivning och måste syfta till att uppnå ett mål. I Ung Liberal letar vi inte fakta och argument för att underbygga våra åsikter, utan utgår från vår verklighetsbild, vår ideologi och vårt mål för att formulera våra åsikter. Diskussioner ska föras kring vilken väg som är bäst att gå för att utifrån verklighetsbeskrivningen uppnå målet, och hur ett konkret politiskt förslag ska se ut.

Arbetets förs i arbetsgrupper som intresserar sig för olika frågor. Arbetsgrupperna jobbar alla efter metoden att först undersöka verkligheten, sedan definiera ett mål och slutligen hitta bra lösningar och förslag. Arbetsgruppernas mål är alltid att producera en saklig och heltäckande sammanställning av arbetet. Arbetsgrupperna ska själva inte stå för allt arbete, utan vara den drivande kraften. I en arbetsgrupps arbete kan anordnandet av seminarier, diskussionskvällar eller föreläsningar ingå.

Vid sidan av arbetsgrupperna anordnas föreläsningar, kurser, studiecirklar och andra aktiviteter.

Öppenhet

Ung Liberals arbete genomsyras av öppenhet. Alla medlemmar ska kunna följa arbetsgruppernas och styrelsernas arbete genom till exempel bloggar, nyhetsbrev eller protokoll. Alla rapporter som produceras publiceras offentligt, tillgängligt för alla. Föreläsningar och seminarier finns i möjligaste mån tillgängliga via internet. På lång sikt är målet att skapa en kunskapsbank med upplysande och utbildande föreläsningar, sakpolitiska rapporter och beskrivningar av olika politiska områden.

Annonser

§ 2 svar till Ung Liberal

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: